Direktor

Horozović Amar     (Direktor)
+387 61 022 156

Šef tehnologije

Draganović Emin
+387 62 697 584
Image

Kontakt osobe

Horozović Amar
    (Direktor)
+387 61 022 156
 
Draganović Emin
(Šef tehnologije)
+387 62 697 584
 

Preduzeće

HA-CT d.o.o
Naprelje 26 , Sanski Most 79260
Bosna i Hercegovina

ID:    4263837570005
PDV: 263837570005

www.ha-ct.com